เหล็กรางน้ำ Channel

เหล็กรางน้ำ Channel

เหล็กรางน้ำเป็น มีลักษณะเป็นรูปตัว U ความหนาขาสองข้างเท่ากัน เป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อน ลักษณะเส้นตรง ยาว 6 เมตร ใช้ในงานโครงสร้างเหล็กที่ต้องการกำลังรับน้ำหนักสูง บันได งานแปต่างๆ งานโครงสร้างบ้าน งานโครงฝาท่อระบายน้ำ หลังคาโรงงานต่างๆ


Client:

Date: February 24, 2019

Service: