เหล็กฉาก Angle bar

เหล็กฉาก Angle bar

มีรูปทรงตัวแอล เป็นมุมฉาก ซึ่งเกิดจากการรีดร้อนของเหล็กคุณภาพสูง โดยวิศวกรออกแบบให้ เหล็กฉาก เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในโครงสร้างงานเหล็ก ใช้ในการทำโครงสร้างอาทิ โรงงานอุตสาหกรรม โครงหลังคาโรงงาน งานฝาท่อ งานประกอบชิ้นงาน เป็นต้น


Client:

Date: February 24, 2019

Service: