แป๊ปแบน Rectangular Steel Tube

แป๊ปแบน Rectangular Steel Tube

เหล็กชนิดนี้มีลักษณะเป็นเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมแบน หรือเรียกว่า Rectangular Steel Tube สำหรับเหล็กกล่องชนิดนี้ เราจะชอบเรียกกันว่า เหล็กแป๊บแบน ซึ่งเหล็กกล่องประเภทนี้จะเหมาะกับการก่อสร้างขนาดย่อมและการก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น อาคารพลาซ่า อาคารพาณิชย์  โครงหลังคา ชั้นวางของ หรือเฟอร์นิเจอร์ไสตล์ลอฟท์


Client:

Date: February 24, 2019

Service: