เหล็กข้ออ้อย DEFORMED BARS

เหล็กข้ออ้อย DEFORMED BARS

ลักษณะเป็นเส้นกลมยาวมีบั้งระยะเท่ากัน เพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะกับปูน มาตรฐาน 10 เมตร หรือ 12 เมตร เมื่อดัดโค้ง งอ ต้องไม่ปริแตก ไม่หักง่าย ใช้ในงานก่อสร้าง เทพื้น งานโครงสร้างเทปูน ทำคาน งานเสา หรือฐานรากต่างๆ เรียกว่าเป็นเหล็กโครงสร้างหลักที่ใช้ร่วมกับงานคอนกรีต


Client:

Date: February 24, 2019

Service: