เหล็กแผ่น Steel sheet

เหล็กแผ่น Steel sheet

ลักษณะเป็นแผ่น สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีทั้งแผ่นเรียบ และเป็นแบบลาย การใช้งานของเหล็กแผ่นดำนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นงานพื้น และงาน footing หรืองานโครงสร้างทั่วไป การเชื่อมต่อโครงสร้างยานยนต์ งานต่อเรือ สะพานเหล็ก เหล็กมีลักษษะเป็นแผ่นสีเหลี่ยมผืนผ้า ผิวเรียบ มีหลายขนาดและความหนา


Client:

Date: March 11, 2019

Service: