เหล็กเส้นกลม

เหล็กเส้นกลม

เหล็กเส้นกลม ลักษณะเป็นเส้น ผิวเรียบเกลี้ยง ไม่มีปีก ไม่มีลูกคลื่น หน้าตัดกลม ไม่เบี้ยว ไม่มีรอยปริแตก เมื่อดัดโค้ง งอ ต้องไม่ปริแตก ไม่หักง่าย เนื้อเหล็กมีลักษณะยืดหยุ่น มักใช้ในงานฐานราก งานก่อสร้าง ร่วมกับปูนคอนกรีต


Client:

Date: March 11, 2019

Service: