เหล็กตัวซี C LIGHT LIP

เหล็กตัวซี C LIGHT LIP

เหล็กตัวซีเป็นเหล็กรีดร้อน มีลักษณะเหมือนตัว C มีเขี้ยวยื่นออกมา เหมาะกับงานก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น ที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ และอาคารขนาดเล็ก ซึ่งเหล็กตัวซีนี้เป็นเหล็กที่ใช้ทำโครงหลังคา และยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วๆ ไปได้ดี


Client:

Date: March 11, 2019

Service: