จำหน่ายเหล็ก เกรด A และ B  ทุกชนิด

สินค้า

[table] Picture,Detail[attr sort="desc"]

product1bp,:  ท่อกลม เหล็กดำ แป๊ปดำ
product2sq,:  ท่อเหลี่ยม แป๊ปเหลี่ยม แป็นแบน

product3C,:  ตัวซี เหล็กแปร มีแบบขาเตี้ยและขาสูง

product4angle,:  เหล็กฉาก ลักษณะเป็นรูปตัว L  (มีบริการตัดตามขนาด)

product5chanel,:  เหล็กรางน้ำ ลักษณะเป็นรูปตัว  U (มีบริการตัดตามขนาด)

product6RB,:  เหล็กเส้นกลม เหล็กเส้นก่อสร้าง สั้น-ยาว

product7SD,:  เหล็กข้ออ้อย เหล็กปล้องอ้อย สั้น-ยาว

product8plate,:  เหล็กแผ่นดำ แผ่นเรียบ แผ่นลาย (มีบริการตัดตามขนาด)

product9,:  H-beam I-beam Wild Flange เหล็กโครงสร้าง

product10,:  แป๊ปประปา แป๊ปกัววาไนซ์  น้ำเงิน เหลือง แดง

product11sqb,: เพลากลม เพลาเหลี่ยม หกเหลี่ยม

product12flat,: เหล็กแบน สั้น-ยาว (มีบริการตัดตามขนาด)[/table]